Praktische heater

Word je er niet warm van? Door middel van onderstaande handleiding, een overzicht van de veelvoorkomende problemen en de veelgestelde vragen helpen we je graag op weg.

Kom je er toch niet uit? Ons supportteam is te bereiken op 0355825404.

Ga direct naar:

> Handleiding

> Veelvoorkomende problemen

> Veelgestelde vragen

Handleiding Heater

Hoe moest dat nu ook alweer?

Aansluiting van de gastoevoer

Voer de aansluiting als volgt uit.

Stap 1

Sluit de drukregelaar aan aan de gasfles(sen) resp. aan de toevoerinstallatie.

Let op: linkse schroefdraad!

Stap 2

Open de klep van de fles resp. de afsluitklep van de toevoer-leiding.
Bij gelijktijdige toevoer uit meerdere gasflessen moeten alle kleppen geopend worden.

Stap 3

Druk de ontgrendelknop van de slangbreukbeveiliging in na het openen van de klep(pen). Dit moet ook gebeuren na elke flesvervanging.

Stap 4

Controleer na opstelling en aansluiting van de apparaten alle gasgeleidende verbindingen op dichtheid.
Met zeepoplossing of lekopsporingsspray.
Ingebruikname

Stap 1

Zet de bedrijfsschakelaar in stand „0” en verbind de netstekker van het apparaat met een volgens de voorschriften geïnstalleerde netcontactdoos.

Stap 2

Zet de bedrijfsschakelaar in stand „I” (verwarmingsbedrijf).
De luchttoevoerventilator start.

Stap 3

Druk de drukpen van de thermo-elektrische gasklep in en houd deze ingedrukt.
Ontstekingsbeveiliging.

Stap 4

Activeer bij ingedrukte drukpen na ca. 2 tot 3 sec. de piëzo-ontsteker tot er een vlam is gevormd.
De piëzo-ontsteker evt. meermaals indrukken.

Stap 5

Houd na de vlamvorming de drukpen nog ca. 10 seconden ingedrukt, tot de thermo-elektrische vlambewaking geactiveerd is.

Stap 6

Laat nu pas de drukpen los.

Stap 7

Herhaal het ontstekingsproces indien de vlam na het loslaten van de drukpen dooft. Een wachttijd van ca. 1 minuut aanhouden.

Stap 8

Houd bij nog een ontstekingsproces de drukpen eventueel iets langer ingedrukt.
Instelling en regeling van de verwarmingscapaciteit

Stap 1

Stel de gewenste verwarmingscapaciteit traploos in aan de „Power-Regulation”.

Stap 2

Houd er rekening mee dat de verwarmingscapaciteit ook tijdens het bedrijf traploos kan worden veranderd.

Naar links draaien: grotere verwarmings-capaciteit

Naar rechts draaien: kleinere verwarmings-capaciteit
Belangrijke instructies voor het bedrijf van het apparaat

Het moet gegarandeerd zijn dat de toevoerlucht vrij aangezogen en de verwarmde lucht ongehinderd uitgeblazen kan worden.

De aanzuig- en uitblaasopening van het apparaat mogen niet vernauwd resp. van slang- of buis-leidingen voorzien worden.
Ventilerent

In deze bedrijfsmodus loopt uitsluitend de luchttoevoer-ventilator. Het apparaat kan gebruikt worden voor de circulatie van de lucht.

Stap 1

Zet de bedrijfsschakelaar in stand „II”.

Stap 2

Houd er rekening mee dat bij deze schakelaarstand een verwarmings-bedrijf niet mogelijk is.
Buitenbedrijfstelling

Stap 1

Sluit de kleppen van alle flessen.

Stap 2

Laat de vlam uitbranden.

Stap 3

Zet de bedrijfsschakelaar in stand „0”.

Stap 4

Trek de netstekker uit de netcontactdoos.

 
Belangrijke instructies voor drukgasflessen

De drukgasflessen moeten zijdelings achter het apparaat worden opgesteld.

De flessen mogen nooit door de warmeluchtstroom van het apparaat verwarmd of ontdooid worden.
Er bestaat explosiegevaar!

Flessen met vloeibaar gas mogen tijdens het bedrijf van het apparaat nooit liggend gebruikt worden.
Gasontsnapping in de vloeibare fase.
Veiligheidsinrichtingen

Het apparaat is uitgerust met een veiligheidstempe-ratuurbegrenzer (VTB), die bij oververhitting de gas-toevoer onderbreekt en de elektronica van het apparaat vergrendelt.

Elke functie van het apparaat is uitgeschakeld.

Let op!
Als de veiligheidstemperatuurbegrenzer gereageerd heeft, dan moet voor een ontgrendeling de oor-zaak van de storing gelokaliseerd en geëlimineerd worden.

Het terugzetten via „RESET” is pas mogelijk na afkoeling van de voeler onder ca. 90 °C.

De ontgrendeling gebeurt nadat de beschermkap eraf is geschroefd door de toets „VTB-RESET” in te drukken.

Stap 1

Neem de beschermkap 1 eraf.

Stap 2

Druk de toets 2 in.

Stap 3

Zet de beschermkap weer erop.


Veelvoorkomende problemen

Het repareren of vervangen van onderdelen dient te gebeuren door Servé Verhuurservice.

Mogelijke oorzaken:

 • Het apparaat heeft geen elektrische aansluiting
 • Uitkomst: De netstekker verbinden met de betreffende netcontactdoos.
 • De ventilatormotor is overbelast
 • Uitkomst: Motor, ventilatorwaaier en meenemerkoppeling controleren en evt. vervangen.
 • De bedrijfsschakelaar is defect
 • Uitkomst: De gastoevoer sluiten, de netstekker uit de netcontactdoos verwijderen en de bedrijfsschakelaar vervangen.
 • Geen gasdruk aan de magneetklep
 • Uitkomst:
  1. Controleren of er gas wordt toegevoerd naar het apparaat
  2. De inhoud van de gasflessen controleren
  3. De gasslang controleren op beschadigingen
  4. De slangbreukbeveiliging ontgrendelen resp. vervangen
 • Uitschakeling door de veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB)
 • Uitkomst:
  1. Aanzuig- en uitblaasbeschermrooster controleren (evt. reinigen)
  2. Controleren of de toevoer van frisse lucht voldoende is
  3. VTB ontgrendelen (VTB - Reset)

 

Mogelijke oorzaken:

 • De ventilatormotor is overbelast
 • Uitkomst: Motor, ventilatorwaaier en meenemerkoppeling controleren en evt. vervangen.
 • Geen gasdruk aan de magneetklep
 • Uitkomst:
  1. Controleren of er gas wordt toegevoerd naar het apparaat
  2. De inhoud van de gasflessen controleren
  3. De gasslang controleren op beschadigingen
  4. De slangbreukbeveiliging ontgrendelen resp. vervangen
 • Uitschakeling door de veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB)
 • Uitkomst:
  1. Aanzuig- en uitblaasbeschermrooster controleren (evt. reinigen)
  2. Controleren of de toevoer van frisse lucht voldoende is
  3. VTB ontgrendelen (VTB - Reset)
 • De drukregelaar is defect of er is een verkeerde drukregelaar gemonteerd resp. de slangbreukbeveiliging heeft vergrendeld
 • Uitkomst:
  1. Een originele drukregelaar monteren
  2. De slangbreukbeveiliging ontgrendelen resp. vervangen
 • De gasfles is door lage temperaturen en een hoge gasontname bevroren
 • Uitkomst: De gasfles vervangen en 2-3 flessen met de meerflessenset, EDV-nr. 1014050, aansluiten.

 

Mogelijke oorzaken:

 • De ontstekingsbeveiliging opent niet of houdt niet open
 • Uitkomst: De ontstekingsbeveiliging vervangen.
 • Het thermo-element wordt niet warm genoeg
 • Uitkomst: De instelling van het thermo-element controleren en indien nodig instellen volgens opgave.
 • Losse of vervuilde verbinding tussen de ontstekingsbeveiliging en het thermo-element
 • Uitkomst: De verbinding controleren en indien nodig reinigen.

 

Mogelijke oorzaken:

 • De gasfles is door lage temperaturen en een hoge gasontname bevroren
 • Uitkomst: De gasfles vervangen en 2-3 flessen met de meerflessenset, EDV-nr. 1014050, aansluiten.